Condoleanzele Noastre Pentru Cei Dragi Recent Pierduti, Suferinţa este un impuls către acţiune ,in piatră nu există suferinţă, dar în frica de piatră suferinţa există.
I nostri Condoleanzele per i cari di recente perduto, la sofferenza è un impulso all'azione, nella pietra non c'è sofferenza, ma nella paura della pietra la sofferenza esiste..

Ce mai pot aştepta după cei 77 de ani? Loc de înmormântare am, bani de înmormântare am pus deoparte, ca să nu mă înjure nimeni că i-am pus la cheltuială. Mă rog să am parte de un accident subit sau de un stop cardiac, ca să-mi închei onorabil şi fără mari suferinţe aventura mea terestră. Voi mai citi până atunci câte o carte, voi mai mâzgăli un caiet, îmi voi face - cât voi mai putea - plimbările mele zilnice, nespus de plăcute, în Parcul meu dorit.


Cosa posso aspettarmi dopo 77 anni? Ho un luogo di sepoltura, soldi del funerale, quindi nessuno mi giurerà che l'ho messo a spese. Voglio avere un incidente improvviso o un arresto cardiaco, per finire la mia resistenza onorevole e terribilmente inusuale. Leggerò ancora un libro, scriverò un quaderno, farò - per quanto posso - le mie passeggiate quotidiane e piacevoli nel mio parco.